Wget

Kloning av en webbplats via wget
Hur kopierar jag en webbplats med wget?Vad är mirror wget?Hur speglar jag en hel webbplats?Hur laddar jag ner en hel webbplats i Ubuntu?Var lagras wge...