Unicode

Skaffa sig ?? för unicode-tecken
Hur får jag en Unicode-karaktär?Hur får jag Unicode för en karaktär i python?Vad är Unicode-värdet för en karaktär?Vad är ett Unicode-teckenexempel?Hu...