Understrykning

ta bort min understrykning från hyperlänkar
Hur man tar bort understruken från alla hyperlänkarÖppna sidan som du vill ändra.Klicka på kodfliken.Lägg följande HTML-kod före <KROPP> märka: ...