Roller

Hur man hanterar roller och funktioner [duplicera]
Hur hanterar jag roller i WordPress?Hur hanterar du en roll?Hur skapar jag en anpassad användarroll?Var lagras WordPress-roller?Hur lägger jag till el...
Hur man skapar olika vyer för olika användarroller?
Hur gör jag olika vyer för olika användare?Kan en användare ha flera roller?Kan användare dela roller med i samma projekt?Hur många roller kan en anvä...
Anpassad roll anges inte
Hur kan anpassade RBAC-roller tilldelas?Hur lägger jag till anpassade roller i oenighet?Hur ser jag anpassade roller i Azure Portal?Vad är anpassade r...
Wordpress-roller
Vilka är rollerna i WordPress?Kan du skapa nya roller i WordPress?Hur hanterar jag roller i WordPress?Vad är WordPress-användarroller och hur använder...