Returnerar

Hur man vet om get_posts () misslyckades?
Hur man vet om get_posts () misslyckades?Om det finns inlägg returneras en uppsättning inlägg.Om det inte finns några inlägg returneras en tom matris ...