Lokalisering

Problem med lokalisering
Vad är en lokaliseringsfråga?Varför det är så svårt att nå lokalisering?Hur kan vi övervinna nackdelen med lokalisering??Varför är lokalisering viktig...