Tillgänglighet

Aktivera tillgänglighetsläge i widget som standard
Hur stänger jag av tillgänglighetsläget i WordPress?Vad betyder tillgänglighetsläge??Vad är WordPress tillgänglighetsläge?Hur blir jag av med tillgäng...